PARTNERZY
 
 

 

MENU > Członkowie Federacji
Polska Federacja Pracodawców Prywatnych Ochrony Zdrowia zrzesza trzy związki:

  • Pracodawców Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (PAOS) - Poznań
  • Związek Pracodawców Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (ZPAOS) - Kraków
  • Świętokrzyski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia - Kielce