PARTNERZY
 
 

 

MENU > Związek Pracodawców Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (ZPAOS)

Związek Pracodawców Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Krakowie został zarejestrowany w Rejestrze Stowarzyszeń KRS pod numerem 0000323582 w dniu 16 lutego 2009 r.

Celem naszym jest ochrona praw i reprezentowanie pracodawców ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z regionu Małopolski wobec dysponentów publicznych i prywatnych środków przeznaczonych na finansowanie usług medycznych (np. Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ), przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz innych organizacji. 

link do strony: www.aoskrakow.pl