PARTNERZY
 
 

 

MENU > Aktualności
Stanowisko Porozumienia Organizacji Lekarskich (POL) w sprawie elektronicznych zwolnień lekarskich
26.03.2018

1. Przedstawiciele środowiska lekarskiego zrzeszeni w POL stwierdzają, że termin obligatoryjnego wprowadzenia e-zwolnień od 1 lipca 2018 r. jest absolutnie niewykonalny.

2. POL wzywa Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do podjęcia pilnej inicjatywy legislacyjnej w celu zmiany ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w celu odroczenia terminu wprowadzenia e-zwolnień.

3. Wszystkie działania niezbędne do wypisywania elektronicznych zwolnień muszą być skoordynowane w czasie, po zapewnieniu niezawodnej infrastruktury teleinformatycznej i wprowadzone w uzgodnieniu ze środowiskiem lekarskim.

4. Wprowadzanie e-zwolnień powinno być procesem wieloletnim, pozwalającym uzyskać pełną sprawność: personelu oraz zwiększenia jego liczby, zabezpieczenia sprzętu i niezawodności systemu teleinformatycznego służącego temu celowi. Do tego czasu powinna obowiązywać równolegle forma papierowa i elektroniczna.

5. Przedwczesne wprowadzenie zaproponowanych przez MRPiPS i ZUS rozwiązań spowoduje dezorganizację systemu świadczeń zdrowotnych, a przez to wydłużenie kolejek do lekarzy, w szczególności w POZ i AOS oraz spowoduje drastyczne ograniczenie dostępności dla pacjentów.

Pełna treść stanowiska