PARTNERZY
 
 

 

MENU > Aktualności
Oświadczenie ZK OZZL
11.01.2012

Bydgoszcz 11 stycznia 2012r .

Oświadczenie ZK OZZL

w sprawie – przyjętego przez Radę Ministrów -  projektu nowelizacji ustawy o refundacji leków z dnia 09 stycznia 2012 .

Zarząd Krajowy OZZL pozytywnie ocenia propozycję uchylenia art. 48. ust.8 ustawy refundacyjnej, który przewidywał karanie lekarzy – bez ich winy lub w przypadkach tak niejasno określonych,  iż naruszało to konstytucyjną zasadę państwa prawnego.

 Z tego samego powodu – w ocenie OZZL – powinno nastąpić natychmiastowe uchylenie podobnych przepisów o karaniu, zawartych w umowach między NFZ, a świadczeniodawcami lub między NFZ a lekarzami, które już obowiązują na podstawie innych przepisów niż ustawa refundacyjna (ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz rozporządzenie ministra zdrowia o ogólnych warunkach umów…).  Oceniany projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej  tego nie przewiduje, wręcz przeciwnie – zakłada  (art. 6 projektu) utrzymanie w mocy tych umów, łącznie z zapisami o niekonstytucyjnych  karach,  przeciwko czemu OZZL protestuje.

OZZL protestuje też przeciwko propozycji (zawartej w art. 3 pkt 2  projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej) aby  w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty zapisać obowiązek wpisywania przez lekarza na recepcie poziomu refundacji dla leków, które mają więcej niż jeden stopień odpłatności.  Jest to sprzeczne z deklaracjami, jakie złożył publicznie Premier RP w dniu 04 stycznia br. , iż w w/w przypadkach – lekarze nie będą określać na recepcie stopnia odpłatności a jedynie zaznaczą na niej jaką chorobę rozpoznają (za pomocą kodu ICD-10) albo zaznaczą, że chodzi o chorobę przewlekłą wpisując literkę „P” – jak to się działo dotychczas.

Również minister zdrowia na spotkaniu z lekarzami w dniu 09 stycznia br w Klubie Lekarza w Warszawie zadeklarował, iż jego wolą jest, aby – docelowo – lekarze nie wpisywali na receptach - w przedstawionych wyżej przypadkach stopnia refundacji leku, ale kod ICD choroby z powodu której przepisują lek. Jeśli deklaracje te miałyby być wiarygodne, to obowiązek wpisywania odpłatności w omawianych przypadkach – przewidywany na okres przejściowy - nie powinien być zawarty w ustawie, ale w rozporządzeniu ministra zdrowia (jak obecnie). Trudniej bowiem zmienić ustawę niż rozporządzenie ministra. 

OZZL protestuje też przeciwko obowiązkowi zaznaczania przez lekarza na recepcie kodów dodatkowych przywilejów pacjentów w zakresie refundacji leków (art. 3 pkt 1 projektu).   Lekarz nie jest funkcjonariuszem państwowym, który weryfikuje uprawnienia socjalne obywateli. Zajmowanie się tymi sprawami musi odbywać się zawsze kosztem leczenia.  Zupełnym nieporozumieniem jest umieszczenie tego obowiązku w ustawie o wykonywaniu zawodu lekarza.   

OZZL zwraca uwagę na niedostateczne rozwiązanie w przedstawionym projekcie  palącego problemu, jaki pojawił się w związku  z ograniczeniem refundacji leków tylko do wskazań zarejestrowanych przez producenta,  a nie jak było dotychczas we wszystkich wskazaniach klinicznych.   W ocenie OZZL propozycja nowelizacji art. 40 ust. 1 ustawy refundacyjnej , zawarta w art. 1 pkt 5 omawianego projektu jest niewystarczająca.  Przewiduje ona, że minister zdrowia będzie mógł rozszerzyć refundację leku na wszystkie wskazania kliniczne (a nie tylko wskazania zarejestrowane przez producenta), ale dopiero po zasięgnięciu opinii Rady Przejrzystości oraz konsultanta krajowego w odpowiedniej dziedzinie medycyny. Biorąc pod uwagę skalę problemu i ogromną ilość leków, które były dotychczas refundowane i nagle przestały być, co powoduje określone skutki społeczne – OZZL postuluje tak zmienić przepisy,  aby – bez dodatkowych procedur – wszystkie leki refundowane były objęte refundacją w zakresie wskazań klinicznych ( z nielicznymi wyjątkami).  Biorąc pod uwagę skalę problemu OZZL zwróci się do przewodniczącego Komisji Zdrowia Sejmu RP, aby szczególnie pochylił się nad tym problemem w czasie prac komisji nad omawianym projektem i zaprosił odpowiednich specjalistów w tym zakresie.   

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu