PARTNERZY
 
 

 

MENU > Aktualności
Komunikat Porozumienia Organizacji Lekarskich z dnia 22 czerwca 2012r.
25.06.2012


Organizacje lekarskie współpracujące w POL: OZZL, Federacja Porozumienie Zielonogórskie, Polska Federacja Pracodawców Ochrony Zdrowia i Stowarzyszenie Lekarzy Praktyków popiera stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie  ukształtowania prawa dotyczącego refundacji leków, które wyłączy lekarza z procesu refundacji oraz akceptuje jej rekomendacje w sprawie wypisywania od 1 lipca recept wg wzoru zaproponowanego przez NIL. Działanie takie jest wyrazem woli środowiska. Nadal obowiązuje hasło: „My leczymy oni refundują”.

Oczekujemy pilnego spotkania zorganizowanego przez Ministra Zdrowia z obecnością Prezesa NFZ lub osoby posiadającej jego kompetencje w sprawie uzgodnienia nowych warunków umowy na wypisywanie recept refundowanych przez lekarzy prywatnie praktykujących oraz aneksu do umowy dla świadczeniodawców likwidującego bezprawne zapisy o karze zwrotu nienależnej refundacji.

Za niezbędne uważamy rozszerzenie składu Zespołu negocjacyjnego NRL o przedstawicieli POL

Krzysztof Bukiel

Jacek Krajewski

Wojciech Osmański

Joanna Czupa

 

Bydgoszcz, dnia 22 czerwca 2012r.