PARTNERZY
 
 

 

MENU > O Federacji

W dniu 15 października 2011 roku w Poznaniu z inicjatywy działaczy Wielkopolskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia spotkali się przedstawiciele regionalnych organizacji zrzeszających pracodawców działających w zakresie Ochrony Zdrowia a przede wszystkim AOS (ambulatoryjnej opieki specjalistycznej) oraz POZ (podstawowej opieki zdrowotnej).

Dzięki owocnym rozmowom na wiele nurtujących nasze środowisko medyczne problemów, dotyczących zasad funkcjonowania systemu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej jak i możliwości bardziej aktywnej współpracy zarówno z Ministerstwem Zdrowia jak i Narodowym funduszem Zdrowia doszło do powołania Polskiej Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia (PFPOZ).

Do Federacji PFPOZ przystapiły trzy związki założycielskie:

  • Wielkopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia z siedzibą w Poznaniu
  • Związek Pracodawców Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej z siedzibą w Krakowie
  • Swiętokrzyski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia z siedzibą w Kielcach.

Podstawowym celem Federacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów społecznych i gospodarczych zrzeszonych w niej organizacji pracodawców wobec organów władzy publicznej na szczeblu ogólnokrajowym.

Statut Federacji pobierz